Moment 23.jun.2022 14:13:50 10 min lesetid

Unngå de vanligste tabbene i et prosjekt

Å sette i gang med et nytt prosjekt ligger i ryggmargen til bedrifter som jobber prosjektorientert. Men det er mange elementer å holde styr på – og mye som kan gå galt på veien.  

Vi har laget en guide som skal hjelpe deg med å gjennomføre prosjektet med færrest mulig feil. Her har du en smakebit

Vil du lese resten av tipsene? Gå hit for å lese alle stegene i guiden

 

Smakebit fra guiden "9 steg til et vellykket prosjekt":

 

Prosjektøkonomi-header-3

Husk på dette når du lager tilbud, prissetting og fakturering

Pass på at tilbudet du sender til kunden speiler målsetningene dere har satt. I tilbudet må priser og tidsestimater for alle elementer og milepæler være med. (NB! Last ned guiden for å lese mer om mål og milepæler)

Jo mer detaljert og nøyaktig tilbudet er, desto mindre usikkerhet blir det rundt fakturering og om prosjektet er gjennomført. 

Bli enige om prissetting

Veldig mange som jobber prosjektbasert synes det er vanskelig å ta betalt for timene de bruker. Derfor er det veldig viktig å avtale på forhånd om hvordan prosjektet skal prises: Skal prosjektet prises med fastpris eller etter timer som brukes?

Avklar hvilke kostnader som kan faktureres og ikke

Alle kostnader som kan påløpe på prosjektet bør avklares med kunden i forkant. Hva kan faktureres? Hva kan ikke faktureres? Skal utlegg inngå i totalprisen eller faktureres ved siden av?

I tilbudet bør det også være enighet om hva som skjer dersom timeforbruket blir høyere enn forventet. Det er ingen garanti for at man kan fakturere timer som overskrider det som originalt er planlagt. Å bli enige om hvordan disse timene skal håndteres i forkant av prosjektstart kan ha stor innvirkning på prosjektøkonomien

Når kontrakten er signert med avtalt pris skal prisen legges inn i prosjektverktøyet. Dersom det skjer prisendringer må dette legges inn også.

Hold styr på timebruken underveis (sett på automatisk varsel for timeforbruk)

Sørg for å holde oversikt underveis over hvor mange av timene som har gått med i prosjektet. Bruker du et prosjektsystem kan du sette på varsel for når prosjektet har nådd en viss forbruksgrense – for eksempel 20% eller 40%. Så slipper du å gå inn og overvåke timene hver dag.

Med timevarsel gir du deg selv muligheten til å måle fremgang på prosjektet ditt.

Ekspert-tips: Rabatter

Om det blir nødvendig å gi kunden rabatt er det viktig å ikke gi rabatt på antall timer, men heller gi rabatt på timeprisen. Dette gjør at dere synliggjør hvor mange timer prosjektet faktisk vil ta, og bidrar også til at kunden ikke får feil forventninger til hvor lang tid arbeidet skal ta.

 

Vil du lese alle stegene i guiden "9 steg til et vellykket prosjekt"? Trykk her