4B Arkitekter


Sprek 50 åring

4B ARKITEKTER fyller 50 år i 2021, og er en sprek 50 åring med oppdrag innen bolig, kulturbygg, historisk restaurering og rehabilitering. Kontoret har 25 ansatte.

Brukt Moment siden desember 2015

Når Karianne startet i 4B var det behov for digitalisering av flere funksjoner. De hadde bl.a. et timeregistreringssystem som ikke var integrert mot andre systemer. Karianne kartla hvilke andre systemer som var på markedet og særlig hva andre arkitektkontor brukte og var tilfredse med. I den forbindelse dukket Moment (eller Torpedo som det het den gang) opp som ett av flere forslag.

«Vi valgte Moment fordi vi kunne samle vårt kunde- og prosjektregister, importere historikk, registrere timer og ikke minst fakturere i ett og samme system. Hele hjulet av oppgaver i en app».

Karianne forteller videre at ettersom systemet i sin tid ble utviklet av en arkitekt var det kanskje enklere å selge den internt. Les historien til Moment.

Moment fungerer bra for oss

«Moment gir meg den oversikten jeg trenger», sier Karianne som har ansvaret for prosjektregistrering, bistå prosjektlederne i planlegging og ikke minst økonomien i prosjektene. Det er enkelt å lage grunnlag for fakturering og rapporter går nærmest av seg selv.

Moment fungerer også godt som timeregistreringssystem. Det benyttes ved ferieplanlegging og gir god fraværsoversikt, som igjen påvirker ressursplanlegging, rapporter og økonomien i prosjektene.


 

God kundeservice

Karianne forteller at hun får raskt hjelp og får sortert ut sine problemstillinger. «Den tekniske innsikten hos Moments medarbeidere er meget god og jeg får raskt den hjelpen jeg trenger», sier hun.

«Er det noe man ønsker å endre eller forbedre er det min oppfatning at dere alltid stiller dere positive til innspill. Det har vært veldig moro å følge utviklingen av systemet fra 2015 og fram til i dag».

Integrasjoner bistår til en smidigere hverdag

4B har integrasjon med Visma og sitt eksterne regnskapsbyrå, dette fungerer veldig bra sier Karianne.

Ressursplanlegging gir bedre oversikt

Tidligere brukte 4B andre systemer til dette, men nå brukes Moment også her. 4B fikk et opplæringsopplegg av Sturla i Moment som primært var rettet mot ressursplanlegging og prosjektstruktur, for å kunne planlegge og evaluere prosjekter bedre. Karianne sier: «Vi hadde god dialog og kartlegging i forkant av kurset samt en god gjennomføring og oppfølging med hjemmelekser. Det fungerte veldig bra».

Moment leverer i alle ledd

Det hender man kjøper systemer som lover gull og grønne skoger i salgsprosessen, men når det kommer til den daglige bruken så innfris ikke nødvendigvis alle forventninger. Det gjelder ikke Moment, sier Karianne. «Moment dekker vårt behov. Det er kort vei fra spørsmål til svar og ønsker om endringer. Systemet er i kontinuerlig utvikling og Moment har en super kundeservice. Jeg kan absolutt anbefale Moment».

Prøv Moment du også

Ta kontroll over dine prosjekter og ressurser med et komplett operasjonelt verktøy. Prosjektledelse, timestyring, ressursplanlegging og fakturering. Alt i ett system.