Ahead Group


Utfordringen

Ahead Group inneholder flere selskaper som hadde ulike utfordringer:

Oculos trengte bedre styring av ressurser og prosjekter, samt et godt system for timeregistrering på tvers av organisasjonen. Regnskapssystemet hadde blitt implementert som en ERP og operativ løsning, men det var ikke fleksibelt nok til å tilpasse seg arbeidsflyten. De hadde lett etter en ny plattform helt tilbake til 2015 uten å finne en passende løsning. På det tidspunktet var Hyper, OMG og Uniform i en lignende situasjon.

Redink og Elg trengte et mer fleksibelt system som ville tillate dem å dele ressurser på tvers av selskaper. Løsningen de brukte den gangen, var ikke en fremtidsrettet plattform, siden den ikke tillot integrasjon med eksterne systemer. Dette var et problem da dette var påkrevd av operasjonelle endringer i Ahead Group. Det var heller ikke en godt integrert løsning for deres ERP-system.

Nova Vista, Varejo og andre datterselskaper konsoliderte driften og hadde i årevis utviklet sin egen plattform for timeregsitrering og kostnadsstyring. Deres ERP- og prosjektstyringssystem over mange år hadde mangel på fleksibilitet og ikke-intuitivt grensesnitt gjorde det vanskelig å overholde nye operasjonelle krav.

De finner en løsning

I 2017 begynte Oculos å bruke Moment for bedre styring av ressurser og prosjekter, samt et godt system for timeregistrering og kontroll på timer på tvers av organisasjonen. Systemet brukes til å automatisere tilbud og fakturering for flere digitale produkter, og det har også integrasjon med Jira slik at programvareutviklerne beholder sin nåværende arbeidsflyt samtidig som de overfører timeforbruk til Moment.

Oculos krevde tilrettelagt systemintegrasjon som inkluderer faktura og kosntadkontroll mellom Moment og deres ERP -system. Oculos endret regnskapssystemet sitt, samtidig som han beholdt Moment for å administrere prosjekter, drift og ressurser.

I 2019 byttet alle byråer i gruppen til Moment. Hyper, Uniform og OMG flyttet først, deretter Nova Vista, Varejo, Redink, Elg og alle andre datterselskaper.

Bedre rapportering på tvers

Overgangen til Moment ble gjort trinnvis og ble koordinert sentralt gjennom en arbeidsgruppe med Moment og Ahead Group sentrale representanter. Utrullingen, opplæringen og oppstart ble forankret i de forskjellige selskapene ved å lage individuelle planer for onboarding. Flyttingen til Moment ble utført i henhold til planen. Moment håndterte dataimporten fra tidligere systemer.

Et av de viktigste gevinstene har vært tilpasning av rapportering på tvers av selskapene i konsernet. Dette har vært mulig takket være Moment's standardiserte, men samtidig svært fleksible rapporteringsverktøy.

Tilbakemeldinger fra sluttbrukere er positive. De finner løsningen brukervennlig og får dekket sine behov på en god måte når det gjelder tidsregistrering og prosjektledelse.

Om Ahead Group

Aller Media har samlet alle sine norske byråer i et nettverk under Ahead Group, som har den mest kompetente og tverrfaglige byråklyngen i Norden.

Ahead Group Norway består i dag av selskapene HyperRedink, Oculos, Nova Vista samt noen få mindre datterselskaper. Totalt 11 selskaper i konsernet har flyttet til Moment. Byråene har sterke markedsposisjoner innen digital markedsføring, CRM, performance marketing, content marketing og erfaringsbasert markedsføring. Totalt har selskapene en omsetning på ca. 450 millioner kroner og teller over 200 ansatte. Konsernet eies av Aller Media, med hovedkontor i København.

Bedrifter i Ahead

Advicia, Elg, HyperRedink, Hyper (merged), Nova Vista, OMG (merged), Oculos, Redink (merged), Redink Vest, Retail House Varejo and Uniform (spun off)

Kompetanse

Strategi / konsept
Innhold / Historiefortelling / tekst
Trykk / publisering
Visualiseringer / Film / 3D / 2D
Digital
Design / ID / visuell
CRM
Eventer
Innsikt og analyse

Prøv Moment du også

Ta kontroll over dine prosjekter og ressurser med et komplett operasjonelt verktøy. Prosjektledelse, timestyring, ressursplanlegging og fakturering. Alt i ett system.