EGGS Design


EGGS + Moment = sant

EGGS har kontorer i flere land som hver brukte sine egne systemer. Dette var ikke optimalt for internt samarbeid, med over 100 ansatte. I tillegg hadde det nåværende regnskapssystemet sine begrensninger når det gjaldt rapportering og prosjektledelse, og de oppfylte ikke EGGS’ behov. De trengte Moment.


Gjør det enkelt å følge opp målsetninger

Med konsernstrukturen i Moment, er samarbeidet mellom EGGS-selskapene nå mye enklere. Både når det gjelder registrering av timer, fakturering og rapportering. Moment hjelper også EGGS med å optimalisere prosjektledelse og flyten i fakturering. De er fornøyde med de detaljerte rapportene, å kunne se hvordan prosjektene leverer og hva de ansatte har jobbet med. Tall fra Moment måles på ansatte, fagområder, avdelinger og mer, noe som gjør det enkelt å følge opp om målene nås.

EGGS er også veldig fornøyd med tilbudsmodulen, som de har funnet spesielt nyttig i disse digitale tider. I tillegg er tilbudene veldig brukervennlige og EGGS-opplevelser at kundene deres også setter pris på digitale tilbud.

Hvem er EGGS?

EGGS Design er et ledende design- og innovasjonsbyrå, grunnlagt i 2012. Selskapet har mer enn 100 ansatte og vokser raskt med kontorer i Danmark og Norge.

EGGS hjelper sine kunder med å lage nye produkter, tjenester og drive forretning transformasjon - spesielt knyttet til digital transformasjon. EGGS inkorporerer klienter og sluttbrukere i et brukersentrert design, som jobber i tverrfaglige team. EGGS er høyt anerkjent for sitt arbeid og har mottatt flere anerkjente priser. Noen av EGGS mest kjente verk er kanskje deres universelle design på norske smørpakker. De har også laget en smart rullator for å oppmuntre eldre til å være mer aktive, i tillegg til å være med på å utvikle mobilbank-appen for DNB, for å nevne noen få prosjekter.

Prøv Moment du også

Ta kontroll over dine prosjekter og ressurser med et komplett operasjonelt verktøy. Prosjektledelse, timestyring, ressursplanlegging og fakturering. Alt i ett system.