Mestergruppen


Forsto logikken intuitivt

Steinar kom først i kontakt med Moment i 2017, hvor de skulle gå fra papirbaserte systemer over til et digitalt prosjektstyringssystem. Flere systemer ble vurdert, og Moment kom klart best ut. Det første Steinar la merke til med Moment var brukergrensesnittet. Steinar sier: “Jeg som ikke er arkitekt eller ingeniør, skjønte hvor jeg fant ting”

Godt samarbeid gir godt produkt

Steinar forteller videre at han opplever Moment som samarbeidsvillige, og til å få på plass ny funksjonalitet. Eksempelvis har tilbudsmodulen kommet i etterkant (Mestergruppen ble kunde i 2017) og denne fungerer veldig bra. I tillegg har Mestergruppen vært en pådriver til kvalitets-modulen, og bruker både sjekklister og rutinebeskrivelser fullt ut.

Mestergruppen har blant annet integrasjon med Holte og Visma, og synes at interaksjonene også fungerer fint og gjør hverdagen enklere. 

Høyt volum krever gode systemer

Mestergruppen har mange prosjekter i løpet av ett år, over 2000! Med så mange ballet i luften er det viktig å ha gode systemer.

“Moment er kjempebra. Vi hadde ikke klart å ha volum og over 70 ansatte om vi ikke hadde hatt Moment”, sier Steinar som fremhever at Moment hjelper de å holde kontroll og oversikt. 

I tillegg er bruk av tagger verdifullt - det gir oss en mulighet til å bygge opp system og struktur på oppfølging av prosjekter og aktiviteter. 

Det beste med Moment?

På spørsmål om hva er det beste med Moment, nøler ikke Steinar før han svarer;

  • Rask kundesupport
  • Når vi lurer på noe får vi svar og vi får svar på hva gjør vi når ting ikke fungerer
  • Lav terskel for nyansatte å ta i bruk
  • Innovasjonsvilje fra Moment

Steinar og hans ansatte har deltatt på noen webinarer, og vil anbefale disse til de som er helt nybegynnere i systemet.

“Når et system fungerer godt, er det ikke noen grunn til å se på andre systemer”, sier Steinar og han avslutter: “Det viktigste er at jeg føler at jeg alltid har blitt tatt godt i mot. Lav terskel for å bli hørt. Moment er et menneskeorientert selskap - de ser meg”

Om Mestergruppen

Mestergruppen arkitekter har hovedkontor i Bodø, med avdelinger i Trondheim, Klepp og Tønsberg. De 80 ansatte gjennomfører over 2000 prosjekter per år.

Steinar kommer fra Unikus. Unikus, sammen med Blinkhus Arkitekter, Klepp prosjektering og Nordbohus teknisk avdeling, ble i oktober 2019 til Mestergruppen Arkitekter

Mestergruppen Arkitekter sine prosjekter er fortrinnsvis knyttet opp mot medlemsbedriftene til hus-kjedene (BlinkHus, Nordbohus, Mesterhus og Systemhus)

Prøv Moment du også

Ta kontroll over dine prosjekter og ressurser med et komplett operasjonelt verktøy. Prosjektledelse, timestyring, ressursplanlegging og fakturering. Alt i ett system.