Snøhetta Group


Behov for et smidigere system

I 2014 lette Snøhetta Gruppen etter et nytt system til prosjektledelse, planlegging og ressursplanlegging. Med 250 ansatte trengte Snøhetta å dele ressurser på tvers av konsernet, enklere håndtering av prosjekter og arbeidsoppgaver og forenklet tidsregistrering for alle ansatte i de forskjellige selskapene.

De opplevde at samarbeid på tvers av prosjekter og administrering av ressurser på flere steder var utfordrende og med mye feil i deres gamle system.

Løsningen ble Moment

I 2015 ble dette behovet løst ved å legge til nye funksjoner i Moment; prosjektplan, kapasitet oversikt, partner oppsett og større grad av automatisering på en rekke områder. Disse funksjonene er tilgjengelige for alle Moment-kunder.

Moment og Snøhetta har hele veien hatt et tett samarbeid og dette pågår fortsatt. I det siste har hovedfokus vært på bistand til å utvikle Moment Kvalitet.

Tilbakemeldingene fra Snøhetta er positive. Brukerne synes løsningen er brukervennlig og får dekket sine behovene på en god måte når det gjelder tidsregistrering, planlegging, prosjektledelse og kvalitetssikring.

Tett samarbeid = suksess

Gjennom samarbeidet har Snøhetta og Moments ansatte blitt godt kjent; i dag har en rekke forskjellige nøkkelpersoner i Snøhetta en aktiv dialog med Moment slik at vi sammen kan finne gode løsninger på nye behov som dukker opp.

Om Snøhetta

Snøhetta er et internasjonalt selskap innen arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur og design. Deres studioer ligger i Oslo, New York, San Francisco, Innsbruck, Paris, Hong Kong og Adelaide.

Snøhetta er blant annet kjent for biblioteket i Alexandria i Egypt, Ground Zero i New York og operahuset i Bjørvika i Oslo.

Prøv Moment du også

Ta kontroll over dine prosjekter og ressurser med et komplett operasjonelt verktøy. Prosjektledelse, timestyring, ressursplanlegging og fakturering. Alt i ett system.