9 steg til en vellykket prosjektgjennomføring

Lær de beste rutinene av erfarne prosjektledere 

Slik unngår du de vanligste tabbene i et prosjekt

Guide for deg som jobber prosjektbasert

Det er mange elementer å holde styr på i et prosjekt, og mye som kan gå galt på veien. Selv i store prosjekter med omfattende budsjetter, erfarne prosjekt-deltakere og lang tidshorisont ser vi ofte at det kan glippe på detaljer.

For å gjennomføre et vellykket prosjekt er det noen grunnleggende steg du bør gå gjennom. I denne guiden guider vi deg bl.a. rundt tilbud, prising og kommunikasjonsplan.

Psst! Scroll nedover på siden eller klikk her for å se en liten smakebit på guiden

Møt forberedt til prosjektet

Vi kan ikke garantere at denne guiden vil gjøre at du unngår alle humper i veien på prosjektet. Men ved å forberede dere så godt som mulig til prosjektet stiller dere sterkt. 

Noen av tipsene kjenner du nok fra før, og noen kan være helt nye. Men det er det totale bildet som er viktig her:

Les nøye gjennom alle 9 stegene – så legger du til rette for et vellykket prosjekt, og er sikker på at du ikke glemmer noe. 

Få guiden og les alle 9 stegene: Fyll inn skjema her

 


IKKE BRUKER AV MOMENT ENDA?

Få kontroll over prosjektene og ressursene dine med et komplett operasjonelt verktøy. Prosjektledelse, tidsstyring, ressursplanlegging og fakturering, alt i ett system.

 

Her er en smakebit på et par av de gode tipsene fra guiden:

 

 

Prosjektøkonomi-header-3

 

Økonomien i prosjektet: Det du bør huske på når du lager tilbud, prissetting og fakturering

Tilbudet du sender til kunden må speile målsetningene dere har satt. I tilbudet må priser og tidsestimater for alle elementer og milepæler være med. (NB! Last ned guiden for å lese mer om mål og milepæler)

Jo mer detaljert og nøyaktig tilbudet er, desto mindre usikkerhet blir det rundt fakturering og om prosjektet er gjennomført. 

Bli enige om prissetting

Veldig mange som jobber prosjektbasert synes det er vanskelig å ta betalt for timene de bruker. Derfor er det veldig viktig å avtale på forhånd om hvordan prosjektet skal prises: Skal prosjektet prises med fastpris eller etter timer som brukes?

Avklar hvilke kostnader som kan faktureres og ikke

Alle kostnader som kan påløpe på prosjektet bør avklares med kunden i forkant. Hva kan faktureres? Hva kan ikke faktureres? Skal utlegg inngå i totalprisen eller faktureres ved siden av?

I tilbudet bør det også være enighet om hva som skjer dersom timeforbruket blir høyere enn forventet. Det er ingen garanti for at man kan fakturere timer som overskrider det som originalt er planlagt. Å bli enige om hvordan disse timene skal håndteres i forkant av prosjektstart kan ha stor innvirkning på prosjektøkonomien

Når kontrakten er signert med avtalt pris skal prisen legges inn i prosjektverktøyet. Dersom det skjer prisendringer må dette legges inn også.

Hold styr på timebruken underveis (sett på automatisk varsel for timeforbruk)

Sørg for å holde oversikt underveis over hvor mange av timene som har gått med i prosjektet. Bruker du et prosjektsystem kan du sette på varsel for når prosjektet har nådd en viss forbruksgrense – for eksempel 20% eller 40%. Så slipper du å gå inn og overvåke timene hver dag.

Med timevarsel gir du deg selv muligheten til å måle fremgang på prosjektet ditt.

Ekspert-tips: Rabatter

Om det blir nødvendig å gi kunden rabatt er det viktig å ikke gi rabatt på antall timer, men heller gi rabatt på timeprisen. Dette gjør at dere synliggjør hvor mange timer prosjektet faktisk vil ta, og bidrar også til at kunden ikke får feil forventninger til hvor lang tid arbeidet skal ta.