Ta full kontroll över dina

Ta full kontroll över dina projekt och resurser med ett komplett operativt verktyg. Projektledning, tidshantering, resursplanering och fakturering, allt i ett system.

forside-bilde-NO

SÅ HJÄLPER VI DIN VERKSAMHET

Ta full kontroll över dina projekt och resurser med ett komplett operativt verktyg. Projektledning, tidshantering, resursplanering och fakturering i ett system.

Med Moment får du alla operativa uppgifter som tidtagning, resursplanering, projektledning och fakturering i ett system. Med bra lösningar och bra integrationer har du allt på ett ställe. Moment utvecklas i Norge och vårt huvudkontor ligger i Oslo.

Moment works seamlessly on mobile devices.
Funktionalitet i Moment

FÅ FULL KONTROLL AV DINA PROJEKT OCH RESURSER

Alla viktiga driftsverktyg samlade i ett enhetligt gränssnitt, vilket gör projektledning enkel för både anställda och chefer.
Med Moment sparar våra kunder otaliga timmar på projektledning, som annars skulle slösas bort på manuella uppgifter spridda över olika verktyg.

insights Insikt Kunskap och insikt om projekt och status är avgörande för god projektledning.
project-management Projektledning Projekt kan vara komplicerade, och enkla. Oavsett projektets storlek och komplexitet passar Moment.
resource-management Resursplanering Hur ser företagets besättning ut? Är det justerat för semester och förändringar i arbetsförhållanden? Se till att du alltid har den överblick som krävs.
quality-assurance Kvalitetssäkring Moment hjälper dig att göra kvalitetssäkring till en naturlig del av det dagliga operativa arbetet.
time-tracking Tidsregistrering Moment beräknar förfluten tid och erbjuder bra hantering av övertid och ledighet. Det är enkelt att planera semester och annan frånvaro, vilket ger en bättre överblick över företagets kapacitet.
invoice Fakturering I Moment är det enkelt att fakturera. Fakturan skapas baserat på projektets prismodell, tid, kostnader och mer.
travel-expenses Resor och utgifter Ange resor och utgifter direkt från din telefon (eller skrivbord) och anslut den till projekt. Så enkelt kan det göras.
crm CRM Enkel översikt över information om dina kunder, givetvis kopplad till projekt och resurser. Det blir inte tydligare.
offers Erbjudande Skriv och skicka erbjudanden till potentiella kunder direkt i Moment. När kunden accepterar är det enkelt att konvertera detta till ett projekt.

NYCKELFIGURER

Moment är ett företag i stark tillväxt, med kunder i många land.

50% tillväxt 4 år i rad
400.000 projekt i Moment
15 land har Momentanvändare
9 BNOK faktureras genom Moment årligen
Undvik manuella rutiner och öka kvaliteten.

INTEGRATIONER MED ÖVER 50 SYSTEM

Vi får data att flöda sömlöst mellan dina valda system. Undvik manuella rutiner och öka datakvaliteten.

Upptäck alla våra integrationer ➔

KOMMA IGÅNG MED MOMENT I DAG!

Ta kontroll över dina projekt och resurser med ett komplett operativt verktyg. Projektledning, tidshantering, resursplanering och fakturering, allt i ett system.