Eivind Bøhn 2022-jan-03 19:10:12 2 min lesetid

Nytt år och nya mål att nå - SE

Gott Nytt År, allesammans

Vår resa hitintills har varit ett äventyr, med 50% tillväxt varje år sedan vi lanserade vår molnplattform 2016. 2021 blev ett extra spännande år, bland annat med Monterro med i laget. Nu är vi rustade för att skala upp. Vi har ett rekordstort utvecklingsteam som sitter i fyra olika länder och vi bygger lokala säljteam i Norden.

Vem hade kunnat tro detta för 35 år sedan när min far, i frustration över bristen på ett tidrapporteringssystem för hans företag, byggde ett själv?

Vill du läsa hela historien om Moment - läs här (länk till The Story of Moment)

Moment som företag fyllde 10 år förra året och produkten har varit en ren molntjänst sedan 2016.

Även för 2022 är ambitionen 50% tillväxt. För att uppnå detta är vi helt beroende av en bra produkt, nöjda kunder och en offensiv organisation.

Vår vision är att bli världens största projektledningssystem, men vi börjar med Norden. Förra året etablerade vi ett kontor i Sverige. Vi ökade antalet anställda med 63% under 2021 och fick 15 nya medarbetare under fjärde kvartalet 2021. Vi fortsätter att växa vårt team under 2022 för att säkerställa en ännu bättre produkt och en bra service till alla våra kunder. Norden kommer att stå i fokus under 2022.

Vår viktigaste resurs, våra kunder, ska fortsätta att få en stark och bra produkt levererat av en agil organisation som lyssnar. Vi har alltid varit mycket måna om våra kunder och det är viktigt för oss att kunna upprätthålla en nära och personlig dialog, även när antalet kunder ökar. Vi lägger ännu mer fokus på detta arbete under 2022.

Vidareutveckling av produkten är viktig för oss. Under 2022 kommer vi bland annat att utöka vår mobilapp med mycket ny funktionalitet. Datasäkerhet är ett grund i allt vi gör och står alltid i fokus för vårt arbete.

Vi ser fram emot ännu ett Moment-år med er alla, kunder, medarbetare, partners och leverantörer.

Gott Nytt År!

Hälsningar Eivind