Ressursplanlegging

KVALITETSSÄKRING

Onlineverktyg som hjälper dig med uppgiftshantering och kvalitetssäkring

Ett bra kvalitetssystem gör det lättare att lyckas med projektet

I Moment får du verktyg för att stödja organisationens kvalitetssäkringsarbete. Dessa verktyg är tätt integrerade i flödet för tidrapportering och är redo att användas när du vill.

Det är lättare att utföra nödvändigt kvalitetssäkringsarbete när man kan sköta det i samma system som den övriga operativa verksamheten. Vi ser ofta att användningen av kvalitetssystemet ökar allt eftersom medarbetarna blir mer delaktiga och engagerade. Kvalitetssystemet ger bättre transparens och överblick i organisationen, vilket i sin tur ger en bättre utgångspunkt för kontinuerligt lärande.

Moment erbjuder bland annat funktionalitet för

  • avvikelseregistrering och avvikelsehantering
  • checklistor
  • identifiering av krav och riskbedömning
  • rutiner, måldefinition och utvärderingar

En naturlig del av vardagen

Ett bra kvalitetssystem kräver förankring i ledning och engagemang från alla medarbetare i en organisation. På så sätt blir kvalitetssäkringen en naturlig del av det dagliga arbetet.

Genom att göra rutiner och tekniska verktyg tillgängliga på samma plats som andra operativa uppgifter (t.ex tidrapportering) blir företagen ännu bättre rustade att styra och kontrollera det arbete och de leveranser som utförs.

Vårt verktyg för kvalitetssäkring bygger på principer från ISO 9001-standarden och varje enskild registrering kan kopplas till ett projekt, aktivitet, uppgift eller checklista. Moment vill stödja principen om "ständig förbättring" bland våra kunder. Genom ett systematiskt arbete och fokus på kvalitetssäkring kommer man på sikt att få bättre insikt i sin egna data och processer, vilket i sin tur bidrar till ett bättre beslutsunderlag.

Några av de saker du kan göra i Moments kvalitetssäkringsmodell:

  • Checklistor och mallar
  • Avvikelsehantering
  • Riskhantering
  • Rutiner
  • Mål och utvärdering
  • Kompetenshantering

Vill du testa Moment gratis?

Skapa en gratis testanvändare eller beställ en demo från en av våra rådgivare

ANDRA FUNKTIONER I MOMENT

project-management  Projektledning och ekonomi

Ta full kontroll över dina projekt med Moments taggar. På så sätt kan du skräddarsy dina projekt, aktiviteter och uppgifter. Alla kunder är olika, och därför kommer projekten också vara olika.

resource-management  Resursplanering

Vilka konsulter finns tillgängliga för uppdrag? Levererar vi till kunden som vi lovat? Med resursplanering får du en kapacitetsöversikt, en överblick över vilka som har fullt upp med andra projekt eller semester och mycket mer. 

quality-assurance  Kvalitetssäkring

Du kan säkerställa leveranserna till kunden – både att ni följer den offerten du har gett kunden, men också att ni följer de rutiner som krävs. Du kommer att få möjligheten att göra checklistor, registrera avvikelser, skriva utvärderingar och kunna ta hänsyn till risker i Moment Quality System, baserat på principer från ISO 9001.

budget  Budget

Skapa en budget för dina kunder i Moment med förväntat antal timmar och kostnader. Skicka den till kunder och skapa projekt direkt från budgeten med all data och utan dubbelarbete.

task-manager  Uppgiftshantering

För att kunna göra goda leveranser behöver du bra verktyg för att hantera projektets uppgifter. Moments uppgiftstavla gör det enkelt.

invoice Fakturering

Skapa och skicka elektroniska fakturor med några få knapptryckningar. Du ser alltid hur mycket du har fakturerat och vad som finns kvar i dina budgetar.

time-tracking Tidsregistrering

Du och dina kollegor registrerar timmar i en tydlig tidslista som automatiskt beräknar saldo och övertid. Naturligtvis kan timmar även registreras i mobilappen.

travel-expenses  Resekostnader

Har du rest till jobbet och haft utgifter? Då kan du enkelt registrera det i Moments modul för resekostnader. Ta foton med din mobil och ladda upp till Moment.

crm  Semester och frånvaro

Moment hjälper dig att hålla reda på all semester och frånvaro. Planera din semester i förväg och meddela dina kollegor när du är borta.

Vad andra säger om Moment

LÅTER DETTA INTRESSANT?

Boka en gratis demonstration av systemet redan idag.