Aider Bokförning


Helt naturligt att vi hittade varandra

Aider är kompetenshuset som kommer att omdefiniera redovisningsbranschen, och som alltid tänker framåt. På Aiders webbplats kan vi läsa "Bokföring är inte längre vad det brukade vara - vi formar vad det blir." Vi har också en sådan inställning i Moment. Så det var helt naturligt att vi hittade varandra. Vi pratade med avdelningschef Linda Sunde för att höra varför de valde Moment.

”Det här är ett strategiskt val för oss, då måste vi också ha en strategisk partner som är med oss ​​på resan”, säger Linda om varför de valde Moment.

Som revisorer arbetar vi med rutiner, flera repetitiva uppgifter som går på autopilot. Men det är ändå väldigt viktigt. Rutiner som vi kan på rams och i blinda, men som också kan göras bättre. Egen avvikelseskontroll i Moment följer upp detta. Vilka rutiner är bra och vilka kan vi förbättra.

Linda och hennes team arbetar med att använda ännu fler funktioner i Moment, som att använda erbjudandemodulen för att skapa uppdragsavtal.

I linje med Lindas strategiska förhållningssätt till systemet använder de många av Moment's funktioner och ännu fler kommer att användas inom en snar framtid. - Vi är fast beslutna att vara bra rådgivare för våra kunder, och Moment är ett bra verktyg för att se helhetsbilden och proaktivt följa upp våra kunder.

Kontinuerligt lärande

”En sak är att prata om att vi har en process med kontinuerligt lärande, något helt annat är att praktisera det. För att göra det behöver vi ett bra verktyg. För oss blir detta bland annat Moment. ” säger Linda.

I ett samhälle där förändringstakten är lika snabb som urverk har Moment och Aider regelbundna möten. Just för att möta branschens krav och för att vara nära våra kunder.

Flexibelt samarbete

Genom att använda Moment kan du definiera vad som är "bästa praxis". Så du kan använda systemet för att få ut det bästa av dig själv och ditt företag.

Ett system gör inte ett företag bättre i sig, men det hjälper att ha ett bra system, avslutar Linda innan han rusar vidare till andra uppgifter.

Aider är ett kompetenshus som syftar till att omdefiniera hela redovisningsbranschen. Kärnan är filosofin att revisorer först och främst är rådgivare - och att korrekt redovisning inte är målet i sig, det är bara början. Med morgondagens teknik och branschens skickligaste människor skapar Aider värde för kunder i hela Norden.

Aider växer snabbt och har idag mer än 250 anställda på tio kontor.

Är du en revisor och vill läsa mer om Moment? Klicka här.

KOMMA IGÅNG MED MOMENT I DAG!

Ta kontroll över dina projekt och resurser med ett komplett operativt verktyg. Projektledning, tidshantering, resursplanering och fakturering, allt i ett system.