EGGS Design


EGGS + Moment = sant

EGGS har kontor i flera länder som var och en använder sina egna system. Detta var inte optimalt för internt samarbete med över 100 anställda. Dessutom hade det nuvarande redovisningssystemet sina begränsningar när det gäller rapportering och projektledning, och de uppfyllde inte EGGS behov. De behövde Moment.


Gör det enkelt att följa upp mål

Med den koncernstruktur som Moment har, är samarbetet mellan EGGS-företagen nu mycket enklare. Både när det gäller registrering av timmar, fakturering och rapportering. Moment hjälper också EGGS att optimera projektledning och faktureringsflödet. De är nöjda med de detaljerade rapporterna - att kunna se hur projekten levererar och vad de anställda har arbetat med. Siffror från Moment mäts på anställda, ämnesområden, avdelningar och mer, vilket gör det enkelt att följa upp om målen uppnås.

EGGS är också väldigt nöjda med offert-modulen, som de har funnit särskilt användbar under dessa digitala tider. Dessutom är offerterna mycket användarvänliga och EGGS-upplevelser att deras kunder också uppskattar digitala offerter.

Vilka är EGGS?

EGGS Design är en ledande design- och innovationsbyrå, som grundades 2012. Företaget har mer än 100 anställda och växer snabbt, med kontor i Danmark och Norge.


EGGS hjälper sina kunder att skapa nya produkter, tjänster och genomföra affärstransformation - särskilt relaterad till digital transformation. EGGS integrerar kunder och slutanvändare i en användarcentrerad design som arbetar i tvärvetenskapliga team. EGGS är erkända för sitt arbete och har fått flera erkända priser. Några av EGGS mest kända verk är kanske deras universella design på norska smörpaket. De har också skapat en smart rullator för att uppmuntra äldre att vara mer aktiva, förutom att hjälpa till att utveckla mobilbanksappen för DNB, för att nämna några.

KOM IGÅNG MED MOMENT I DAG!

Ta kontroll över dina projekt och resurser med ett komplett operativt verktyg. Projektledning, tidshantering, resursplanering och fakturering, allt i ett system.