HUS Arkitekter


Skreddarsöm till besvär

Redan 2016 valde HUS ett projektledningssystem som skulle skräddarsys för HUS. Tyvärr visade det sig att det fungerade dåligt.

Siv Skogstad, kontorschef och ekonomichef på HUS, säger att det största problemet var att de inte kunde lita på lösningen.

Tyvärr var det många fel, men hon preciserar att hon inte tror att leverantören medvetet levererade en dålig lösning utan att de helt enkelt inte förstod vilka behov HUS hade.

Øyvind på sin sida, uppfattade systemet som mindre användarvänligt.

Moment blev räddningen

En höstdag i 2017 fick partnerna i HUS en presentation av Moment. Nästan omedelbart och enhällig var reaktionen:

“Det här är det vi skal ha!”

HUS fick också råd om vilka bokföringssystem de kunde fullintegrera med Moment, något som också blev avgörande för valet.

“Det har blivit ett lyckligt äktenskap!”

Øyvind menar Moment ger dem väldigt enkel och intuitiv styrning på tid, folk och projekter.

- Allt verkade väldigt enkelt, nästan banalt - och det visar att du har förstått det! Vi har inte tid att lära oss komplicerade saker på data - det är inte vad vi gör. Vi märkte också att ni talar vårt språk och att ni förstår vad vi gör och vad som är svårt för oss.

Siv berättar vidare att de hade letat efter system i många år, og haft presentationer med flere av dessa.

- Det ä många som menar att de kan projekt, men de kan åtminstone inte arkitektprojekt!

HUS-arkitekter- bilde 1

Fylkeshuset i Bergen
HUS arkitekter i samarbete med CUBUS och NSW

 

De stora förändringarna

Efter övergången till Moment har HUS fått en väldigt bra överblick över hur anställda bokas för projekt i framtiden, samt tillgänglig kapacitet, säger Øyvind.

- Det har blivit lättare att planera resurser, och det är huvudproblemet för ett företag som oss, nämligen att planera tid. Människor och tid - det är det vi kämpar med varje dag!

HUS har nu större möjlighet att hämta inn erfarenhetssiffror, till exempel hur många timmar de har spenderat i ett delprojekt, och de har kontinuerlig tillgång till mer och mer data.

- Om du är anställd i ett större arkitektkontor, så är det omöjligt att vara orienterad i allt som händer. Vi kan inte gå runt og varna alla om potentiella projekt som det kanske inte blir någonting av. Tidigare var det mycke större osäkerhet, folk gick runt och undrade om vad de skulle göra, och vi hade en personal som ibland, och med rätta, var frustrerade och osäkra på vad som händer. Nu är det mer förutsägbart, folk är mer nöjda och nöjda folk ger bättre resultat.

Faktura på en dag

Den största lättnaden för Siv har varit fakturering. Tidigare fick hon vanligtvis sitta kvar efter arbetstid för att fakturera, eftersom lösningen var komplicerad och hon var tvungen att koncentrera sig för att inte förlora tråden.

Nu kan hon göra det när som helst och behöver mindre än en dag för att slutföra fakturering under en hel månad.

För mig har det blivit extremt mycket lättare att fakturera! Jag känner att jag inte tappar någonting eller glömmer någonting, ingenting försvinner och jag kan lita 100% på att det som är i Moment är rätt.

Øyvind konstaterar att han önskar att använda så lite tid som möjligt på projektledning, eftersom det inte är arkitektens kärnverksamhet.

- Moment underlättar vår vardag, och jag önskar att använda så lite tid som möjligt på projektledning - det är inte vår kärnverksamhet. Det skall bara fungera, och vi skall använda så lite tid som möjligt på det.

Om HUS arkitekter

I hjärtat av Trondheim sitter HUS Architects, ett välkänt namn bland norska byggare. Med över 30 anställda och nästan 30 års erfarenhet arbetar de med alla typer av projekt, från möbeldesign till stora hälso- och utbildningsbyggnader.

Typiskt är större projekt för offentliga byggföretag, och de arbetar med väldigt många av landets kommuner och landstingskommuner, eftersom de bland annat har utformat utbildningsbyggnader över hela landet.

Redlighet, pålitlighet, professionell säkerhet och generella hållbarhetsmål, är kärnvärden för arkitektkontoret, och i en ny anseendeundersökning scorar HUS väldigt högt.

- Företaget måste vara förutsägbart, men våga utmana där det behövs. Vi måste vara en solid aktör i samhället, berättar general manager Øyvind Hegvik.

HUS har som mål att bli det ledande kontoret i Midt-Norge, och är på god väg. Med dagens pandemi är de spända på makro-bilden i världen.

”Världen är i stor förändring, och vi är spända på vilka konsekvenser det kommer att få för vår bransch. Vi måste manövrera i det landskapet och är väldigt medvetna om att planera för det. ”

KOMMA IGÅNG MED MOMENT I DAG!

Ta kontroll över dina projekt och resurser med ett komplett operativt verktyg. Projektledning, tidshantering, resursplanering och fakturering, allt i ett system.