Snøhetta Group


Behov för ett smidigare system

I 2014, letade Snøhetta Group efter ett nytt system för projektledning, planering och resursplanering. Med 250 anställda behövde Snøhetta dela resurser över hela gruppen, enklare hantering av projekt och arbetsuppgifter och förenklad tidsregistrering för alla anställda i de olika företagen.

De upplevde att samarbete mellan flera projekter och administrering av resurser på flera ställen , var utmanande och med många fel i deras gamla system.


Lösningen blev Moment

År 2015 blev detta behovet löst genom att lägga till nya funktioner i Moment; projektplan, kapacitetsöversikt, partnerinstallation och större grad av automatisering inom ett antal områden. Dessa funktionerna är tillgängliga för alla Moment-kunder.

Moment og Snøhetta har hela vägen haft ett tätt samarbete och detta pågår fortfarande. I det sista har huvudfokuset varit att bistå vid utvecklandet av Moment Kvalitet.

Feedbacken från Snøhetta är positiv. Användarna tycker att lösningen är användarvänlig och får sina behov täckta på ett bra sätt när det gäller tidsregistrering, planering, projektledning och kvalitetssäkring.

Samarbete = suksess

Genom samarbetet har Snøhetta och Moments anställda blivit väl bekanta; idag har ett antal olika nyckelpersoner i Snøhetta en aktiv dialog med Moment så att vi tillsammans kan hitta bra lösningar på nya behov som uppstår.

Om Snøhetta

Snøhetta är ett internationellt företag inom arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och design. Deras studior ligger i Oslo, New York, San Francisco, Innsbruck, Paris, Hong Kong och Adelaide.

Snøhetta är bland annat känd för biblioteket i Alexandria i Egypten, Ground Zero i New York och operahuset i Bjørvika i Oslo.

KOMMA IGÅNG MED MOMENT I DAG!

Ta kontroll över dina projekt och resurser med ett komplett operativt verktyg. Projektledning, tidshantering, resursplanering och fakturering, allt i ett system.